Event Verzekering

Verzekering

Event stelt de zorgverlener in staat om gedurende alle stappen in het zorgproces de patiënt geautomatiseerd te controleren op verzekeringsgerechtigheid. Dit reduceert de uitval en afwijzingen door de zorgverzekeraars als gevolg van ongeldige verzekeringsgerechtigheid.

Geen afgewezen facturen

Een bezoek aan het ziekenhuis kent vele stappen en stadia. Die gebeurtenissen hebben effect op het proces. Komt een patiënt voor behandeling naar het ziekenhuis, dan moet er zekerheid zijn over de verzekering. Óf er een verzekering is afgesloten, was al inzichtelijk, maar Event verschaft ook gelijk en automatisch duidelijkheid of een specifieke behandeling verzekerd is of dat de patiënt daar een aanvullende verzekering voor heeft. En zo ja, welke van zijn pakketten dekt dan de behandeling?

 

Event Connector: ID-manager

Nieuw aan Event is de ID-manager waarmee de registratie wordt versneld en mutaties sneller worden opgestuurd. Het wordt mogelijk om automatisch ID-bewijzen in te scannen en te controleren op echtheid met de ID-manager-module die aan een ID-scanner wordt gekoppeld. Dit levert een impuls op voor de veiligheid van patiënten en bemoeilijkt identiteitsfraude.

De ID-scanner kan HL7-berichten uitsturen omdat deze is gekoppeld aan Trits Event. Vervolgens ontstaat een uitwisseling tussen het BSN en de ontvangst van NAW-gegevens. Daarnaast wordt de meest volledige controle verricht voor de geldigheid van de legitimatie zoals SBV-Z en WID-controle. Dit vindt allemaal direct plaats aan de balie.

Met de Event ID-manager wordt het mogelijk om direct gegevens op geldigheid uit te wisselen en te ontvangen waardoor er minder kans op fouten, fraude en afgewezen facturen is en scans van ID-bewijzen bewaard kunnen worden.


Proces

Doorverwezen

Via Trits Event kan de aanwezigheid van patiënten die door andere zorgverleners doorverwezen zijn in de eigen administratie gecontroleerd worden. Event signaleert wanneer de patiënt nog niet bekend is. Via de verwijzing en  opvraging van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie worden de gegevens van de onbekende patiënt bij elkaar gezocht en aangeboden aan de workflow voor verdere verwerking.

 

Overleden

De administratie rond overleden patiënten is vaak problematisch; soms met pijnlijke gevolgen. Vaak staan er nog afspraken open of worden overleden patiënten opgeroepen voor controle. Event controleert in de basisadministraties of de patiënt overleden is en of er nog afspraken of DBC's open staan. De geïntegreerde workflow van signaleert de problemen en lost ze volautomatisch op.

Met Trits Event verbindt u proces en gebeurtenissen waardoor knelpunten in processen worden gesignaleerd. Trits Event is gekoppeld met de zorgsystemen binnen uw infrastructuur en sluit zo optimaal aan.  Zo wordt het aantal handmatige acties geminimaliseerd en optimaliseert u het rendement van uw investering.  Met behulp van de managementmodule heeft u te allen tijden inzage in de actuele knelpunten, het aantal opgeloste knelpunten en kunt u in één oogopslag zien wat Trits Event voor uw organisatie oplevert.

 

Nooit twijfel over verzekeringsgerechtigheid

  • Automatische controle op BSN en verzekeringsrecht
  • Specifieke controle per gebeurtenis in het zorgproces
  • Naadloze koppeling aan bestaande zorgsystemen
  • Administratie op orde, ook in geval van overleden patiënten en transmurale zorg
  • Altijd inzicht in actuele knelpunten dankzij managementinformatie